News

Lobotomi: definition, procedur och historia

Lobotomi, även känd som leukotomi, är en neurokirurgisk operation som innebär permanent skada på delar av hjärnans prefrontala lob, enligt American Association for the Advancement of Science (AAAS). Lobotomier, som introducerades i mitten av 1900-talet, har alltid varit kontroversiella men har utförts i över två decennier som behandling för schizofreni, manisk depression och bipolär sjukdom, bland annat psykiska sjukdomar.

Lobotomi var en paraplyterm för en rad olika operationer som medvetet skadade hjärnvävnaden för att behandla psykisk ohälsa, säger Dr. Barron Lerner, medicinsk historiker och professor vid NYU Langone Medical Center i New York, sade.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button